Cart
ilovewines.vn

Vang Úc Evans & Tate

Được thành lập từ năm 1974 khi ngành công nghiệp rượu vang trở thành xu thế ở khu vực sông Margaret, John Evans and John Tate đã nhìn thấy tiềm năng của lĩnh vực này đặc biệt là với các giống nho Cabernet, Shiraz and Chardonnay, vậy nên họ đã bắt đầu trồng những ruộng nho đầu tiên và đặt tên là ‘Redbrook’.

Redbrook là một trong những vườn nho lâu đời và tốt nhất ở khu vực sống Margaret. Cả Cabernet and Shiraz đều là những giống nho rất tốt, giàu hương vj trái cây với những đặc tính được đánh giá cao. Năm 2012 Cabernet and Shiraz được chấm 95 và 94 điểm bởi James Halliday.

Vườn nho của Evans & Tate tại khu vực Sông Margaret, Australia.

(Ảnh: Evans & Tate)


Tìm theo

Tags