📷️ Rod Harrison, nhà trồng nho chính

Yering Station, Thung lũng Yarra, Victoria Trong vườn nho tuần này. Nho Pinot của chúng tôi, trong hình, dưới sự bảo vệ của sương giá. ⁠ ⁠ Khi nhiệt độ giảm xuống, hệ thống quản lý của chúng tôi được kích hoạt và phun nước lên cây nho. Khi nước nguội đi, nó tạo ra một lớp băng đông lạnh xung quanh nụ, và điều thú vị là khi đóng băng, nó tạo ra một lượng nhiệt nhỏ có tác dụng bảo vệ nụ.⁠

Ngày: 18/8/2023

MONTHLY WINE SAVINGS

Đăng kí & Lưu lại

By signing up to our monthly mailing list you are welcoming the latest news, wines and savings directly into your inbox.

TỪ CÂY NHO ĐẾN BÀN ĂN

Thăm quan các nhà máy rượu của chúng tôi

Learn about the wineries behind our wines from Australia, New Zealand and further abroad. Find out where your favourite wines are, produced and how.